Πλήρες ακτινοδιαγνωστικό σύστημα MULTIX –TOP κορυφαίων τεχνικών χαρακτηριστικών ,εξαιρετικής διακριτικής ικανότητας και με δυνατότητα ανάρτησης οροφής για την στήριξη της ακτινολογικής λυχνίας.