- Τεχνολογία amorphous
silicon
- Pixel nr:2756x3268
- Μέγεθος κασέτας 36x43
- Bάρος 3.6 kgr.