- Τεχνολογία amorphous silicon
- Pixel nr:2756x3268
- Tεχνολογία Wi-Fi
- AED (AUTOMATIC EXPOSURE
DETECTION)
- Δυνατότητα λειτουργίας
μέσω μπαταριών Li-ion
- Μέγεθος κασέτας 36x43
- Βάρος με την μπαταρία 3.0 kgr.