- Τεχνολογία amorphous
silicon
- Ρixel nr:3300x3300
- AED (AUTOMATIC EXPOSURE
DETECTION)
- Μέγεθος κασέτας 43x43
- Βάρος 4.4 kgr.