Σύστημα μέτρησης οστικής μάζας LUNAR DPX BRAVΟ, εξαιρετικών τεχνικών χαρακτηριστικών ,μέσω των οποίων καλύπτεται το μεγαλύτερο φάσμα των εφαρμογών που αφορούν την αξιολόγηση της οστικής πυκνότητας.