Πλήρως αυτόματα
γυναικολογικά BOOΜ
του κορυφαίου γερμανικού
οίκου MEDIFA, το οποίο
διατίθεται μέσω τριων
βασικών τύπων.