Ο καρδιοτοκογράφος
μονής κύησης SMART 1,
του γερμανικού οίκου
MEDICAL ECONET
διαθέτει LED οθόνη
και τη δυνατότητα
εκτύπωσης σε Α4 σελίδα.