’Διαθερμία
DIATERMO MB 122,
του ιταλικού οίκου
GIMA, η οποία έχει
δυνατότητα μονοπολικής
και διπολικής
λειτουργίας.Παρέχεται
είτε με ισχύ 120 W
είτε με 160 W
(DIATERMO MB 160).
Διαθέσιμη μια
εξαιρετικά μεγάλη
γκάμα ηλεκτροδίων