Κολποσκόπιο YDJ II
του οίκου ALLTION Κίνας
,το οποίο διαθέτει
LED φωτισμό και
υψηλής ποιότητας
απεικόνιση.