ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Προσφέρεται ηλεκτρικό
κρεβάτι με δυνατότητα
αυξομείωσης του ύψους
μέσω ποδοδιακόπτη
και χειροκίνητη
προσαρμογή της κλίσης
του προσκεφάλου.