Φορητός 12κάναλος
καρδιογράφος CARDIO M
του γερμανικού οίκου
MEDICAL ECONET ο οποίος έχει
ενσωματωμένο εκτυπωτή και
εχει δυνατότητα σύνδεσης
μέσω δικτύου για μεταφορά
των δεδομένων και real
time απεικόνισή τους
σε οθόνη του Η/Υ.