Φορητός καρδιογράφος
CARDIO 3 του γερμανικού
οίκου MEDICAL ECONET,
o οποίος παρέχει μια
εξαιρετική λύση μέτρησης
καρδιογραφήματος, μέσω
τριών ή και έξι καναλιών
και διαθέτει έγχρωμη
οθόνη LCD 7’’.