Φορητός 12κάναλος
καρδιογράφος CARDIO M-plus
του γερμανικού οίκου
MEDICAL ECONET ο οποίος
περιλαμβάνει οθόνη για
απεικόνιση των απαγωγών,
ενσωματωμένο εκτυπωτή και
εχει δυνατότητα σύνδεσης
μέσω δικτύου για μεταφορά
των δεδομένων και real
time απεικόνισή τους
σε οθόνη του Η/Υ.