Εργόμετρα του γερμανικού
οίκου ERGOLINE και τάπητες
κοπώσεως του γερμανικού
οίκου Custo Med τα οποία
διαθέτουν μοναδικά
χαρακτηριστικά και
καλύπτουν πλήρως τις
ανάγκες κάθε
καρδιολογικού ιατρείου.