Σύστημα ασύρματης κόπωσης
CARDIO 300, του γερμανικού
οίκου CUSTO MED, το οποίο
παρέχει μοναδική
απεικονιστική ακρίβεια,
συνδυάζοντας εξαιρετικά
χαρακτηριστικά,εργονομία
και κορυφαία χρηστικότητα.