Σύστημα καρδιοαναπνευστικής
κόπωσης (εργοσπιρομετρία)
META CONTROL 3000,
του γερμανικού οίκου
CUSTO MED,το οποίο
συνδέει ιδανικά
το 12κάναλο
ηλεκτροκαρδιογράφημα
δοκιμασίας κόπωσης
Cardio 300 με το κορυφαίο
αναλυτή αερίων Metalyzer 3B
του γερμανικού οίκου
Cortex Medical.
O συνδυασμός αυτών των δύο
συστημάτων εξασφαλίζει
μια εξαιρετική,εύχρηστη
και αξιόπιστη
καρδιοαναπνευστική κόπωση.