Σύστημα ασύρματης κόπωσης
CARDIO 400, του γερμανικού
οίκου CUSTO MED, το οποίο
παρέχει εξαιρετική
απεικονιστική ακρίβεια,
και διαθέτει
το μοναδικό σύστημα
απαγωγών με αναρρόφηση
και όχι με αυτοκόλλητα