Το Holter πίεσης
PHYSIO PORT,
του γερμανικού οίκου
MEDICAL ECONET,
προσφέρει
μαναδική αξιοπιστία
και εξαιρετική ευχρηστία.