Το Holter ρυθμού
FLASH 510,
του γερμανικού οίκου
MEDICAL ECONET διαθέτει
δυνατότητα επταήμερης
καταγραφής.
Έχει την δυνατότητα
και καταγραφής events.