Το Holter ρυθμού
FLASH 510,
του γερμανικού
οίκου CUSTO MED
διαθέτει δυνατότητα
επταήμερης καταγραφής.
Έχει την δυνατότητα
και καταγραφής events.