Το Holter ρυθμού
του ιταλικού οίκου
GIMA έχει δυνατότητα
24ώρης καταγραφής.